Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registracijos žurnalas, A4, 26 lapų