Gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnalas, A4, 26 lapų