Gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalas, A5, 26 lapai