Valstybinių kontrolės institucijų atliekamų patikrinimų žurnalas, A5, 26 lapų